Alles van waarde is weerloos


Een kind verliezen is misschien wel de meest ingrijpende gebeurtenis die een mens mee kan maken. Ik kan me het verdriet, het gemis en de grenzeloze pijn nauwelijks voorstellen. Toch wil ik er graag voor u zijn en u begeleiden op het moment dat het u overkomt. Niet door u alle zorg uit handen te nemen, maar juist door de zorg voor uw kindje bij u te leggen. En dat mag u best een beetje spannend vinden. Mijn ervaring is dat ouders het als enorm bijzonder en intens ervaren.

Herinneringen maken

Een kind dat al voor de bevalling of net daarna overlijdt, laat een enorme leegte achter. Er zijn weinig of geen herinneringen die gekoesterd kunnen worden en dat maakt de rouwverwerking extra zwaar. Het kan dan helpen om zoveel mogelijk herinneringen te maken in de dagen tot aan de uitvaart. We zorgen er samen voor dat er foto’s genomen worden van uw kindje, hand- en voetafdrukjes of vingerafdrukjes. Ook een haarlokje kan een kostbaar kleinood zijn om voor altijd te koesteren.

Wat mag en kan?

In de Nederlandse wetgeving is een uitvaart van een baby verplicht als de zwangerschap langer dan 24 weken heeft geduurd. Maar ook als een kindje eerder komt te overlijden, kan het voor u belangrijk zijn om met een ritueel of bijeenkomst afscheid te nemen van uw kindje. Een uitvaart mag altijd. En het belang van een passend ritueel en persoonlijk afscheid, wordt door steeds meer ouders als enorm troostvol ervaren.